Hillel  zákoník ,přelom letopočtu

Pocházel z Babylonu, v Jeruzalémě žil za krále Heroda. Zákoník, zakladatel školy, která nesla jeho jméno, je spojován s vývojem Mišny a Talmudu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Hillel [on-line], [Citováno 6. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7698-hillel


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.