Hésiodos  přelom 8 - 7 stol. př. Kr.

Nejstarším představitel řeckého didaktického eposu. Jeho díla stylisticky pravděpodobně vycházejí z děl Homérových. O jeho životě víme jen z Hésiodových vlastních děl. Z nich se dovídáme, že jeho otec byl původně námořník, ale usadil se a stal se z něj hospodář. Svůj statek odkázal svým synům Perseovi a Hésiodovi. Perseus Hésioda zbavil jeho podílu a dokonce se s ním soudil. O jeho dalších osudech víme velmi málo. Je autorem koncepce tří "generací" bohů (Úran, Kronos, Zeus) a pěti "věků" lidských pokolení (zlatý, stříbrný, měděný, hérójský a železný).

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Hésiodos [on-line], Poslední aktualizace 20. 9. 2011 [Citováno 15. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hésiodos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.