Helmold  cca +1177

Kněz z Buzova v Holštýnsku ve Slovanské kronice popisuje život a stav současných Slovanů. Helmold znal slovanský jazyk, a díky kontaktu se Slovany i jejich život a náboženství. Jeho pokračovatelem byl lubecký opat Arnold (1170 až 1209).

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Polabští a baltští Slované [on-line], [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://stare.luzice.cz/clv/1999/05.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.