Harnack Adolf von  1851 - 1930

Německý protestantský teolog a významný odborník na dějiny dogmatu a dějiny náboženství. Narodil se v rodině německého profesora teologie. Šel v otcových šlépějích a stal se profesorem teologie v Lipsku (1876), Giessenu (1879), Marburgu (1886) a nakonec v Berlíně (1888-1921). Pro své liberální názory upadl v nemilost u církevních autorit. Státní moc mu naopak byla nakloněna a císař Vilém II ho roku 1914 povýšil do šlechtického stavu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

[on-line], Poslední aktualizace 16. 1. 2013. [Citováno 26. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Harnack


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.