Jonáš  cca 10. stol. př. Kr.

Starozákonní prorok, hlavní postava a autor Knihy proroka Jonáše. Bůh ho pověřil úkolem varovat obyvatele asyrského města Ninive před trestem za bezbožný život. Jonáš nejdříve neposlechne, prchá a je vhozen z lodi do moře, když se přizná, že loď má nesnáze pro jeho neposlušnost. Po vhození do moře Jonáše spolkne velká ryba, za tři dni ho vyvrhne na břeh a Jonáš pak splní úkol.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jonáš (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 22. 3. 2014]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jonáš_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.