Joel  cca 5. - 4. stol. př. Kr.

Starozákonní prorok, autor Knihy proroka Joela. Žil v Jeruzalémě, jeho otec se jmenoval Petúel (Fatuel).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Joel [on-line], [Citováno 21. 6. 2015]. Dostupné na: http://catholica.cz/?id=5353


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.