Job

Starozákonní biblická hlavní postava Knihy o Jobovi. Jób v rozhovoru se svými třemi přáteli popírá starožidovskou nauku o odplatě, podle níž je každé utrpení trestem za hříšné jednání. Přes utrpení, které prožívá, zůstává Bohu věrný. Nakonec jeden z přátel, Elíhú, ukazuje, že utrpení Bůh dopouští také proto, aby spravedlivého člověka zdokonalil. Spor ukončil sám Bůh. Jobovi vrátil zdraví, obdaroval ho mnoha dětmi a velikým majetkem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Job, [on-line], [Citováno 18. 1. 2015]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/job/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.