Judita  cca 6. stol. př. Kr.

Je biblickou postavou ze starozákonní Knihy o Juditě. Dle vyprávění knihy byla mladou, krásnou a moudrou vdovou. Lstí si získala přízeň vojevůdce Holoferna, který obléhal město Betulii. Když si ji Holofern pozval k sobě, opila jej a zabila. Když ráno Holofernovo vojsko zjistilo, že je vojevůdce mrtev, dali se na útěk a byli obyvateli města pobiti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Judit, [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 10. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Júdit


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.