Jonathan kolem roku 150 př. Kr.

Byl synem Matatiáše, judského kněze, který v době vlády seleukovce Antiocha IV. odmítl pohanskou oběť, zabil místodržitele, uprchl do hor a vyvolal povstání proti seleukovcům. Bratry Jonathana byli Juda Makabejský (Makkábí – kladivo), Jochanan a Šimeón. Jonathan po smrti Judy Makabejského nějakou dobu vedl makabejské povstání.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 13. 8. 2014 [Citováno 31. 12. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makabejské_povstání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.