Juda Makabejský  cca 160 - ? př. Kr.

Nejvýznamnější vůdce makabejského povstání. Jeden ze synů uznávaného kněze Matatiáše Hasmoneovce, který se první vzbouřil proti útlaku Antiocha IV.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

 Juda Makabejský [on-line], [Citováno 13. 8. 2014]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/juda-makabejsky


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.