Josiáš  vládl cca 640 – 608 př. Kr.

Byl synem judského krále Amóna a králem Judska. Zavedl náboženskou reformu, při které se snažil odstranit modloslužbu a zavést jediný kult Hospodinův. Velký význam pro toto konání měl nález Knihy zákona při opravě chrámu. Josiáš ničil kultovní místa ostatních bohů. Byl rovněž schopným vládcem a Judsko za jeho vlády expandovalo. Padl ve válce s egyptským králem Nekoem II.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Josiáš [on-line], Poslední aktualizace 27. 8. 2014 [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jóšijáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.