Jóaš (Joas)  vládl cca 836 – 797 př. Kr.

Byl synem judského krále Achazjáše, jediným, kdo ukrytý knězem Joiadou přežil vyvraždění svých sourozenců královnou Atalií. V dospělosti se snažil jako král o znovuobnovení Hospodinova kultu, ale po smrti Joiadově došlo k navrácení k modlářství. Král Jóaš dokonce nechal ukamenovat proroka Zachariáše, který proti modlářství vystupoval. Za vlády Jóaše napadl Judsko syrský král Hazael a Jóaš se musel vykoupit chrámovým pokladem. Nakonec byl zavražděn svými důstojníky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 31. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.