Jóram  vládl 853 – 842 př. Kr.

Byl druhým synem Achaba a Jezábel. Vládl Izraeli jako devátý král. Odvrhl sice modloslužbu Baalovu, ale podporoval modloslužbu zlatých telat. S judským králem Jošafatem porazil Moábské. Měl trvalé potíže se syrským králem Hazaelem. Při jednom tažení proti Hazaelovi byl raněn a léčil se v Jezreeli. Zde ho zabil Jehú, jeden z jeho velitelů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 25. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.