Jóram judský  vládl cca 849 - 842 př. Kr.

Byl judským králem, manželem Atalji, dcery krále Izraelského severního království Achaba. Pravděpodobně vlivem své ženy se uchýlil k modloslužbě a také nechal zavraždit šest svých bratrů. Judské království, které za jeho otce Jóšafata prosperovalo, začalo upadat. Nakonec ho napadli Pelištejci a Arabové, vyrabovali Jeruzalém a odvlekli královy ženy a syny do zajetí. Sám Jóram těžce onemocněl a asi za dva roky zemřel bolestivou smrtí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jóram [on-line], Poslední aktualizace 11. 1. 2014 [Citováno 24. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jóram_(Judsko)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.