Jezábel  9. stol. př. Kr.

Byla dcerou tyrského krále Etbaala a manželkou izraelského krále Achaba. Na náboženství Izraelského království měla zhoubný vliv. Šířila Baalovu modloslužbu a potlačovala bohoslužbu Hospodinovu. Vlivem její dcery Atalji se modloslužba rozšířila i do Judska. Hubila Hospodinovy proroky a zasazovala se o vyhánění Hospodinových kněží. Pro svůj bezohledný život špatně skončila, byla vyhozena z okna, rozdupána koňmi a sežrána psy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 19. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.