Jarobeám  (Jerobeám) vládl cca 933 – 911 př. Kr.

Pocházel z kmene Efraim. Vedl neúspěšná povstání proti Šalomounovi a poté uprchl do Egypta, kde získal azyl u krále Šešonka I. Po rozpadu Izraele na dvě království se stal králem severního království (Izraele). Jarobeám v severním království zavedl modloslužbu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jarobeám [on-line], Poslední aktualizace 10. 6. 2014 [Citováno 14. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarobeám_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.