Judsko

Judsko (Judea nebo také „jižní království“) byl státní útvar na jihu území současného Izraele. Bylo méně vystaveno nepřátelům, existovalo déle než severní království Izrael pravděpodobně proto, že na judském území se v Jeruzalémě sloužila chrámová bohoslužba. Judské království končí v roce 587 př. Kr. babylonským zajetím.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 12. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.