Josef  (pěstoun Ježíše)

Prostý tesař z domu Davidova žil v Nazaretě, zasnoubil se tam s Marií a stal se tak ochráncem, živitelem a pěstounem Ježíše Krista. Ačkoli nebyl tělesným otcem Ježíše, uctívá ho církev jako patrona otců rodiny.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Josef, manžel Marie [on-line], [Citováno 30. 10. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/josef-manzel-marie/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.