Jahve

Je hebrejským souhláskovým zápisem JHWH – jméno Boha užívané ve Starém zákoně vedle několika jiných obecnějších označení; považováno za vlastní nevyslovované posvátné jméno, které bylo při čtení nahrazováno zástupným slovem Adonai. Je dědictvím především jedné z tradic, které spoluutvářely tóruChybným čtením hebrejského souhláskového zápisu slova Jahve vznikl nesprávný výraz Jehova. Ve staročeských překladech nahrazováno slovem Hospodin.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Javhve [on-line], [Citováno 5. 9. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/jahve


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.