Juda Tadeáš  apoštol, ? – cca 70

Juda Tadeáš nebo Zebedeus, syn Alfea (Kleofáše), bratr Jakuba Mladšího. Byl jedním z málo známých apoštolů a žil v Galilei. Tradice říká, že kázal v Asýrii a Persii, kde zemřel jako mučedník. Jeroným ho nazývá „Trinomious“, což znamená „muž se třemi jmény“. Juda kázal evangelium v Edesse blízko řeky Eufrat. Zde byl usmrcen pravděpodobně kyjem, nebo sekerou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Juda Tadeáš [on-line], Poslední aktualizace 14. 3. 2013. [Citováno 10. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Juda_Tadeáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.