Jozue cca 16. - 12. stol. př. Kr.

Byl Mojžíšovým pomocníkem a žákem a po smrti Mojžíšově vůdcem Izraelitů na cestě do země Kanaán. Byl synem Nunovým. Dožil se 110 let.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jozue [on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2013. [Citováno 24. 4. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozue


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.