Juda Barsabáš  1. století

Jeden z předních členů apoštolské církve v Jeruzalému, snad bratr Josefa Barsabáše, obdařený prorockým darem. Byl zvolen od apoštolů a starších církve se Silasem, aby doprovázel Pavla a Barnabáše na 2. Misijní cestě a vyřídili rozhodnutí jeruzalémského koncilu. O jeho životě a působení máme minimum zpráv.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Judas Barsabbas [on-line], Poslední aktualizace 1. 3. 2013. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Judas_Barsabbas


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.