Josef egyptský

Byl biblický patriarcha, předposlední syn izraelského patriarchy Jákoba, první syn jeho ženy Ráchel. Jako jeden z Jákobových 12 synů byl předkem dvou izraelských kmenů, které vzešly z jeho dvou synů, z Manassese a Efraima, které mu porodila jeho egyptská manželka Asenat. Cyklus vyprávění o Josefovi se nachází v biblické knize Genesis v kapitolách 37 - 50 (s výjimkou kap. 38 a několika bloků ke konci).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Josef (patriarcha) [on-line], Poslední aktualizace 7. 1. 2013. [Citováno 25. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_(patriarcha)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.