Jordanes  + po 552

Byl nejspíše gótský historik. O jeho životě je známo velmi málo, byl sekretář (notarius) v římské provincii Moesie, někdy bývá uváděn jako biskup, což se nepodařilo doložit. Napsal dvě díla, Romana věnující se dějinám Říma a známější De origine actibusque Getarum (Getica), které jako jedno z mála zachycuje počátky Gótů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Jordanes [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2012. [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jordanes


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.