Jeroným  cca 347 - 420

Původním jménem Hieronymus, byl významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. V letech 382–384 byl Jeroným sekretářem papeže Damasa I. Je znám především jako překladatel Vulgáty, biblického překladu do mluvené latiny. Vulgáta byla víceméně korekturou starších latinských překladů a dodnes je nejvýznamnějším biblickým překladem. Starý zákon překládal Jeroným přímo z hebrejštiny s výjimkou žalmů, které překládal celkem třikrát, a nakonec se nejvíce vžil jeho překlad podle septuagintního řeckého překladu. Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků v křesťanském prostředí a byl jediným z církevních Otců, který výborně ovládal hebrejštinu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Svatý Jeroným [on-line], Poslední aktualizace 5. 10. 2012. [Citováno 8. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Jeroným


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.