Jeptiška

je členka ženského církevního řádu, řehole. Významově podobné slovo jeptiška označovalo původně úžeji členku řádu žijícího v klášterní klausuře, šlo tedy o ženský protějšek mnicha.Jako novicka se označuje žena, která ještě nesložila řádové sliby a na plnoprávné členství v řádu se připravuje. Stejně jako mužští mniši se řeholnice mají řídit evangelijními radami chudoby, čistoty, a poslušnosti, k nimž se zavazují řeholními sliby, a dodržovat řeholi, pravidla svého řádu. Zpravidla oblékají řeholní roucho typické pro daný řád či kongregaci. Ženy, žijící v jiných náboženstvích (buddhismus, taoismus) podobným způsobem života jako křesťanské řeholnice, se zpravidla označují jako mnišky, někdy se však podle křesťanských vzorů označují i jako jeptišky či řeholnice. Křesťanské řeholnice existují zejména v církvi římskokatolické a pravoslavné, nicméně existují i u některých protestantských denominací, např. u luteránů či anglikánů. Nejčastěji konají charitativní činnost v nemocnicích, ozdravovnách, sirotčincích, v ústavech pro tělesně a duševně postižené nebo učí a vychovávají dětí ve školách a jiných zařízeních. Všechny řeholnice se kromě toho věnují modlitbě a kontemplací, pro příslušnice kontemplativních řádů je to hlavní náplň činnosti. Buddhistické mnišky se liší i stupněm důstojnosti a oprávnění, jež ženám poskytují – například v Thajsku nejsou ženské příslušnice klášterů považovány za požívající stejných práv jako mužští mnichové.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Řeholnice [on-line], Poslední aktualizace 9. 12. 2010. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeptiška


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.