Chizkiáš  vládl 727 – 698 př. Kr.

Byl judským králem, v obavě před asyrským útokem nechal vybudovat tzv. Chizkiášův tunel, akvadukt dlouhý 533 m, kterým se do Jeruzaléma (rybník Siloe) dopravovala voda z Gichonského pramene. V době oslabení asyrské říše se vzbouřil proti Asýrii, ale po stabilizaci Asýrie bylo Judsko Asyřany vypleněno, uchráněn byl pouze Jeruzalém.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Judské království [on-line], Poslední aktualizace 15. 12. 2013 [Citováno 1. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Judské_království


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.