Chnum

Chnum byl staroegyptský tzv. beraní bůh, zobrazovaný nejdříve jako beran a později jako muž s hlavou berana. Byl "bohem plodnosti", "pánem země kataraktů", "strážcem pramenů" a " původcem životadárných nilských záplav". Uctíván byl hlavně na jižní hranici Egypta a nejvýznamnější svatyně byla v Elefantíně.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Chnum, [on-line], Poslední aktualizace 22. 4. 2013 [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chnum


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.