Charismatické hnutí

Mezi základní charakteristiky charismatického hnutí patří živý vztah k Ježíši Kristu, zkušenost s působením Ducha svatého, především s tzv. dary Ducha, za které se považuje např. služba, schopnost vyučovat, proroctví, uzdravování, modlitba v jazycích, evangelizace a rozlišování. Významné místo v charismatické obnově tvoří modlitba. Vedle tradičních a ustálených forem modlitby užívá charismatické hnutí také spontánní, hlasitou a společnou modlitbu, kterou mohou doprovázet různá gesta (pozvedání či vkládání rukou). Modlitba či liturgie bývá doprovázena stylově současnou hudbou. Bible je chápána jako závazné měřítko pro život křesťana; co do morálky je hnutí poměrně konzervativní. Charismatické hnutí nemá jednotnou strukturu. U tohoto hnutí hrozí nebezpečí, že se občas spoléhá více na svá vidění než na církevní autority, cítí se být nad nimi.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Charismatické hnutí [on-line], Poslední aktualizace 15. 7. 2013. [Citováno 26. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Charismatické_hnutí


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.