Gorgiás (Gorgiáš) kolem r. 150 př. Kr.

Vojevůdce seleukovské armády, která se snažila potlačit makabejské povstání v Judsku. Byl poražen Judou Makabejským.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Makabejské povstání, [on-line], Poslední aktualizace 13. 8. 2014 [Citováno 1. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makabejské_povstání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.