Gebael přelom 8. - 7. stol. př. Kr.

Je biblickou postavou ze starozákonní Knihy o Tóbijášovi. Byl příbuzným Tóbijáše a Tóbijášův otec Tóbit za ním poslal svého syna Tóbijáše, aby u něj vyzvedl peníze, které mu Gebael dlužil.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Speciální úvod do knih Starého zákona, [on-line], [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://ktf.cuni.cz/~hrebik/spec_uvod_1.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.