Goliáš

Je biblickou postavou. Příběh boje Davida s Goliášem je popsán v 1. knize Samuel. Goliáš byl filištínským bojovníkem vysoké postavy a veliké síly a v době vlády krále Saula ohrožoval Izraelity, kteří z něho měli strach. Goliáše nakonec porazil a zabil pasák ovcí a budoucí král David tak, že jej nejdříve omráčil kamenem vymrštěným z praku a pak mu jeho vlastním mečem usekl hlavu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Goliáš, [on-line], Poslední aktualizace 1. 10. 201 [Citováno 8. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Goliáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.