Guru

V češtině znamená, duchovní učitel a je běžně používané ve védské filosofii, především pak v náboženských a filosofických směrech jako hinduismus, buddhismus a sikhismus; v odvětvích duchovního rozvoje jako meditace a jóga. Titulem guru jsou také označováni hlavní představitelé některých nových náboženských hnutí jako Mahariši Maheš Jógi, nebo A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, a jiní duchovní.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Guru [on-line], Poslední aktualizace 26. 5. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Guru


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.