Grotefend Georg Friedrich  1775 - 1853

Německý filolog, 1802 rozluštil část staroperského nápisu z Persepole (jména králů Dáreiosa a Xerxésa) a tím dal základ k rozluštění klínového písma. Zabýval se i latinskou a německou gramatikou a italickými jazyky.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Grotefend Georg Friedrich [on-line], [Citováno 12. 7. 2011] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/grotefend-georg-friedrich


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.