Grammaticus Saxo  cca 1140 - 1220

Kněz a dánský kronikář. Byl sekretářem biskupa A. Absaloma, na jeho příkaz napsal latinskou kroniku Gesta Danorum – Slavné činy Dánů. Jedná se o 16 knih dánských dějin do roku 1185. Mimo jiné popisuje boje dánského krále Valdemara s baltickými Slovany.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Saxo Grammaticus [on-line], [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/saxo-grammaticus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.