Gamaliel  ,farizeus  1. století

Byl členem židovské Velerady a vnukem velkého židovského učitele Hillela, přední odborník své doby na židovské právo. Dle Skutků apoštolských hovořil ve prospěch křesťanů Mišna o něm říká: „Když Rabín Gamaliel Starší zemřel, sláva Zákona pominula a čistota a zdrženlivost zanikly.“

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Gamaliel [on-line], Poslední aktualizace 26. 2. 2013. [Citováno 6. 3. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Gamaliel


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.