Fundamentalismus

Je urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu. Nejčastěji je užíván ve spojitosti s náboženstvím, kde označuje směry, vyžadující doslovný výklad základních knih a jejich aplikaci do života. Bývá spojen s přesvědčením o absolutnosti vlastní pravdy, provázeným netolerancí k odlišným názorům.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

[on-line], Poslední aktualizace 31. 12. 2012. [Citováno 22. 1. 2013]. Dostupné na: href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.