Filozofie

Filozofie (řecky filien – mít rád, toužit po něčem a sofia – moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje – metafyzika. Etymologicky to je doslova láska k moudrosti, v původním kontextu pravděpodobně především touha po vědění.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Definice slova Filozofie na webu:[on-line], [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na: cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.