Filip  apoštol 1. století

Filip pocházel stejně jako Petr a Ondřej z Betsaidy, městečka u Genezaretského jezera nacházejícího se v tetrarchátě jednoho ze synů Heroda Velikého. Povoláním byl rybář a pravděpodobně už byl učedníkem svatého Jana Křtitele. Podle tradice byl ženat a měl dvě dcery, podle jiné verze dcery čtyři. Podle některých pozdějších zpráv (Skutky Filipovy), evangelizoval Filip nejprve Řecko a potom Frýgii v Malé Asii, kde prý obrátil a pokřtil mnoho pohanů, a kde v Hieropolis také podstoupil mučednickou smrt různě popisovaným trestem ukřižování nebo ukamenování. O jeho smrti nejsou bezpečné údaje.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Filip (apoštol) [on-line], Poslední aktualizace 25. 12. 2012. [Citováno 25. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_(apoštol)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.