Farizeové

Znamená „Oddělení“. Byli zbožní Židé, kteří vytvořili od 2. stol. př. Kr. stranu proti saduceům. Na rozdíl od nich netvořili elitu, nýbrž byli zavázáni lidu a jeho ústním tradicím víry stejně jako písemnému podání. Dále se farizeové vyznačovali mesianismem a vírou ve vzkříšení, takže Ježíš v nich našel partnera pro rozhovor, s nímž mohl vést závažnou výměnu názorů. Nový zákon však odmítá samospravedlnost farizeismu. Farizeové význačně spoluurčovali další dějiny židovství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Farizeové [on-line], [Citováno 1. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/farizeove/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.