Fadlán Ibn Ahmad  cca konec 10. stol.

Byl arabský diplomat, který navštívil s chalífovým poselstvem Volžské Bulharsko a zanechal podrobné zprávy o jeho geografických a etnických poměrech a také o historii. Risale - Zápisky, které na základě této cesty vznikly, jsou arabským zdrojem informací o východní Evropě v 10. století. Kromě popisu Volžského Bulharska a jeho obyvatel obsahují také velmi důležité zprávy o Varjazích, švédských vikinzích, kteří sem připlouvali po Volze za obchodem. Ibn Fadlán popisuje jejich život a obyčeje.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ibn Fadlán [on-line], Poslední aktualizace 11. 4. 2012. [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ibn_Fadlán


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.