Ezau  první polovina 2. tisíciletí př.  Kr.

Starozákonní postava, která začíná být ve Starém zákoně zmiňována od 25. kapitoly Knihy Genesis. Byl synem Izáka a bratrem Jákoba. Se svým bratrem se narodili jako dvojčata, Ezau vyšel jako první, a tím získal vysoce ceněnou výsadu prvorozenství. Svého prvorozenství se zřekl ve prospěch Jákoba za jedno jídlo červené barvy z čočky (červené – hebrejsky edom). Potomci vzešlí z Ezaua se nazývali Edomci.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ezau, [on-line], Poslední aktualizace 11. 11. 2014 [Citováno 22. 7. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ezau


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.