Edómci

Potomci starozákonní postavy Ezaua. Edómci obývali oblast zhruba na jih od Mrtvého moře a dál až k Akabskému zálivu. Hlavními městy Edómu byla Bosra a Sela (Skála), ležící asi 100 km na jih od Mrtvého moře, jejíž jméno přežívalo v řecko-latinské formě Petra. Podle Bible vzniklo také v Edómu (asyrsky Ú-du-um-ma-ai) království dříve než v sousedním Izraeli, tedy snad ve 12. století př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ezau, [on-line], Poslední aktualizace 11. 11. 2014 [Citováno 22. 7. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ezau


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.