Elíhú

Starozákonní biblická postava z Knihy o Jobovi. Byl jedním ze čtyř přátel, kteří Joba doprovázeli v jeho nemoci a utrpení. Na rozdíl od ostatních se Joba zastal, sice mu vytknul povýšenost, ale ukázal, že Jobovo utrpení nemusí vycházet z jeho hříšného jednání, ale může být Bohem seslanou příležitostí ke zdokonalení.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Jób, [on-line], Poslední aktualizace 27. 8. 2014 [Citováno 18. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Jób


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.