Ester  přelom 6. a 5. stol. př. Kr.

Biblická postava ze starozákonní Knihy o Ester. Byla schovankou Žida Mordokaje. Stala se manželkou perského krále Assuera. Když Izraelitům hrozilo vinou prvního perského ministra Hamana vyhlazení, Ester se, přes hrozbu trestu smrti za svoji opovážlivost, Izraelitů zastala a zachránila je.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Ester, [on-line], Poslední aktualizace 22. 2. 2014 [Citováno 11. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Ester


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.