Elizeus  9. stol. př. Kr.

Starozákonní prorok, žák a nástupce proroka Eliáše. Sledoval stejný cíl: vyhubit modlářství v Izraeli. Veřejně působil nejméně 55 let.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Elizeus, [on-line], [Citováno 15. 11. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.