Eliáš  přelom 10. a 9. stol. př. Kr.

Starozákonní prorok, vystupující ostře proti modloslužebnictví. Jeho život provázely četné zázraky; podle biblické zprávy byl vzat na nebesa v ohnivém voze. Eliášův život a skutky zaznamenávají 1. a 2. kniha Královská.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Eliáš, [on-line], [Citováno 15. 11. 2014]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/elias


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.