Ezdráš  5. stol. př. Kr.

Byl Židovský kněz z velekněžského rodu Aronova. Žil v Babylóně jako úředník v přízni perského krále Artaxerxe I., kterého seznámil s Mojžíšovým zákonem. Roku 458 př. Kr. s královským pověřením přišel v čele asi 1500 mužů z Babylóna do Jeruzaléma, aby znovu obnovil a upevnil židovský náboženský život.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 27. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.