Eurípidés  480 – 406 př. Kr.

Pocházel z rodiny dědičných kněží. Byl samotářem, v politice se, až na jednu výjimku neangažoval. Napsal osmdesát osm nebo devadesát her, z nichž se dochovalo asi 19 tragédií a jedno satyrské drama (Kyklopové). Hry nebyly za jeho života příliš ceněny. Názvy některých her jsou Alkestis, Médeie, Hippolytos, Andromache, Hekabe, Herakles šílející a další. V tragédiích je často používán princip „deus ex machina“, bůh nebo bohyně na konci dramatu zasáhne do děje a vyřeší zápletku. Z Eurípidových tragedií se usuzuje na autorovu náboženskou nerozhodnost, nejeví se jako ateista, spíše jako hledající, který se nespokojuje s jednoduchými odpověďmi.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

GRANT, Michael. Klasické Řecko, Z anglického originálu The Classical Greeks přeložil Gerik Císař. Nakladatelství BB art, 1999 ISBN: 80-7341-919-X