Elefantína

Elefantína je ostrůvek v oblasti 1. nilského kataraktu u Asuánu. Je významnou archeologickou lokalitou. Mohutná pevnost, jejíž počátky spadají do doby krátce před 1. dynastií, zde chránila jižní hranici Egypta.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Elefantína, [on-line], [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/elefantina


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.